Aandacht voor pensioenen in debat over eindverslag van informateurs

Tijdens het debat op 22 mei 2024 over het eindverslag van de informateurs bevestigen de heer Wilders (PVV) en de heer Omtzigt (NSC) dat pensioenen, waaronder de Wtp, voor de Tweede Kamer een vrije kwestie is. Aangezien over pensioenen niets is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord, mag er volgens de heer Wilders van uitgegaan worden dat het nieuwe kabinet zelf niet met voorstellen op het gebied van pensioenen komt. Vanuit de Tweede Kamer kunnen wel wetsvoorstellen worden geïnitieerd, ook door de vier beoogde coalitiepartijen. De heer Omtzigt verwacht niet dat de Wtp geheel zal worden teruggedraaid, maar de NSC zal wel met voorstellen voor wijziging komen.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer wijst er in het debat nadrukkelijk op dat het Hoofdlijnenakkoord geen afspraken bevat over zware beroepen. De heer Wilders onderstreept het belang van aandacht voor zware beroepen, maar geeft aan dat de beoogde coalitiepartijen over dit onderwerp geen overeenstemming hebben bereikt. Ook dit onderwerp is een vrije kwestie waarover de fracties in de Tweede Kamer zelf voorstellen kunnen doen.

Tijdens het debat heeft D66 een motie ingediend waarin het de beoogde nieuwe coalitie oproept om structureel minimaal €400 miljoen extra uit te trekken voor de politie en dit te dekken door de verplichtstelling van pensioenopbouw te verlagen voor de hoogste inkomens, waarbij burgers die op vrijwillige basis alsnog meer pensioen willen opbouwen hierin fiscaal gefaciliteerd blijven tot de aftoppingsgrens.

Bron: Tweede Kamer, 22 mei 2024.