AFM geeft terugkoppeling over SFDR self-assessments financiële instellingen

Sinds maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht, bedoeld om onder meer pensioendeelnemers beter te laten begrijpen hoe duurzaam een (pensioen)product is. Voor het verstrekken van duurzaamheidsinformatie moet verplicht worden gewerkt met templates. Uit het AFM-rapport “Duidelijke SFDR-templates nodig voor duurzaam beleggen”, op basis van een self-assessment onder 115 fondsbeheerders, 97 vermogensbeheerders en 155 pensioenuitvoerders, blijkt dat de meeste financiële instellingen voldoen aan de basisvereisten van level 1 van de SFDR. Het merendeel van de financiële instellingen gebruikt de verplichte templates. Wel is de informatie in de templates vaak nog onduidelijk of te algemeen. De AFM deelt in het rapport diverse aandachtspunten en handvatten voor verbeteringen in de informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid. De AFM verwacht van financiële instellingen dat zij deze bevindingen en handvatten in de praktijk gaan toepassen.

In 2022 zijn de bepalingen voor Product Oversight & Governance (POG) en de geschiktheidsnormen voor beleggingsondernemingen en verzekeraars uitgebreid. Het gevolg hiervan is dat deze financiële instellingen rekening moeten houden met duurzaamheid bij de ontwikkeling en distributie van financiële producten en dat duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers een belangrijke rol spelen in de geschiktheidstoets. Uit het AFM-rapport “Help de belegger in zoektocht naar duurzame beleggingen”, op basis van een self-assessment over de naleving van de duurzaamheidsbepalingen in POG onder 114 beleggingsondernemingen en 97 beleggingsondernemingen én een self-assessment over de naleving van de duurzaamheidsbepalingen in de geschiktheidstoets onder 97 beleggingsondernemingen, blijkt dat veel partijen al stappen hebben gezet om duurzaamheid in beleid en producten mee te nemen. Tegelijkertijd kunnen partijen op dit vlak nog meer stappen zetten. Ook hier verwacht de AFM dat de sector actie onderneemt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de handvatten die de AFM in het rapport aanreikt.

De Pensioenfederatie geeft in reactie op de rapporten aan dat uit de onderzoeken blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de pensioenfondsen voldoet aan de wettelijke vereisten en dat pensioenfondsen (transparantie over) duurzaamheid “hoog op de agenda hebben staan”. De Pensioenfederatie constateert tevens dat pensioenfondsen wel problemen blijven ondervinden met de beschikbaarheid van duurzaamheidsdata over bedrijven.

Bronnen:

AFM, 14 mei 2024,

Pensioenfederatie, 15 mei 2024.