AFM: sectorbeeld pensioenen met diverse aandachtspunten bij Wtp-transitie

AFM schetst op basis van het Sectorbeeld pensioenen 2024 een vijftal aandachtspunten voor de sector:

1.         De overgang naar variabele pensioenuitkeringen vraagt om begeleiding. Pensioengerechtigden moeten tijdig begeleid worden met begrijpelijke informatie over de verandering van een vaste naar een variabele uitkering, zodat zij de bijbehorende voordelen en risico’s beter begrijpen.

2.         Ook bij eerbiedigende werking is tijdige en duidelijke informatie nodig over de mogelijke effecten.

3.         Bij beleggingsvrijheid is begeleiding en advies noodzakelijk.

4.         Er is een extra inspanning nodig om pensioengerechtigden te bereiken die hun pensioen nog niet hebben opgeëist.

5.         Een aanzienlijk aantal deelnemers dreigt teleurgesteld te raken vanwege een beperkte pensioenopbouw. De sector wordt opgeroepen manieren te vinden om dit te voorkomen.

Bron: AFM, 30 mei 2024.