AFM start onderzoek naar inrichting keuzebegeleiding

De AFM is gestart met een onderzoek naar het inrichten van adequate keuzebegeleiding voor (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden. Het onderzoek is begonnen met desktop-analyses en consumentenonderzoek alsmede gesprekken met een aantal sectorpartijen. In een volgende fase ontvangt een selectie van pensioenuitvoerders een informatieverzoek. De belangrijkste inzichten worden na afronding van het onderzoek door de AFM gedeeld in een rapport en via één of meer rondetafels.   

Bron: AFM, 24 april 2024.