Beantwoording Kamervragen over hoorrecht en betrokkenheid verenigingen van gepensioneerden bij arbeidsvoorwaardelijke besluitvorming

Op 22 mei 2024 heeft demissionair minister Schouten vragen van het Kamerlid Van Kent (SP) beantwoord naar aanleiding van een persbericht dat vakbonden en werkgevers bij het ABP gepensioneerden niet serieus nemen. In haar beantwoording geeft Schouten in algemene zin aan dat het aan sociale partners is om het hoorrecht in het kader van de Wtp-transitie vorm te geven en dat zij van elke werkgever verwacht dat ze de inbreng van de vereniging die het hoorrecht uitoefent serieus neemt. Schouten geeft daarbij ook aan dat partijen inhoudelijk verschillende inzichten kunnen hebben en verschillende afwegingen kunnen maken. Sociale partners dienen aan te geven wat met de inbreng van de betreffende vereniging is gedaan. Schouten roept sociale partners die nog geen transitieplan hebben vastgesteld op om in gesprek te gaan en blijven met de verenigingen van gepensioneerden/gewezen deelnemers.

Schouten onderschrijft het belang dat voldoende berekeningen en informatie beschikbaar worden gesteld voor de beoordeling van de door de sociale partners gemaakte keuzes in het kader van de Wtp-transitie. Zij geeft daarbij echter ook aan dat een deel van deze informatie wellicht niet tot de arbeidsvoorwaardelijke fase van de Wtp-transitie, maar de implementatie- en communicatiefase behoort.  

In de specifieke casus van het ABP zijn volgens Schouten de belangen van gepensioneerden in het transitieplan geadresseerd en gewogen. Zij schetst daarbij de stappen die ter zake zijn genomen.   

Bron: Tweede Kamer, 21 mei 2024.