Beantwoording Kamervragen over internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij solidaire premieregeling

Demissionair minister Schouten heeft op 19 juni 2024 Kamervragen van de NSC-fractie beantwoord over de ontvangen brief Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling. In de beantwoording reageert Schouten onder meer op het verzoek van de NSC-fracties om de maatregelen in het Ontwerpbesluit te heroverwegen, omdat dit de complexiteit van de uitvoering van gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling zou verhogen. Schouten benadrukt dat het Ontwerpbesluit tot stand is gekomen in overleg met diverse partijen in de pensioensector, waarbij nadrukkelijk oog is geweest voor eenvoud, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Schouten constateert dat de reacties op de internetconsultatie van het Ontwerpbesluit ook overwegend positief waren.

Schouten reageert ook op verschillende, meer technische, kanttekeningen en verbetersuggesties vanuit de NSC-fracties. Zo vindt Schouten het niet wenselijk om de financiële resultaten over een langere periode dan tien jaar te spreiden, om enige coulance toe te staan ten aanzien van herverdeling en om het spreidingsvermogen initieel te vullen op het moment van invaren. 

Bron: Tweede Kamer, 19 juni 2024.