CAP wijst op mogelijkheid tot voorleggen pensioenregeling aan Belastingdienst

In verband met de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet toekomst pensioenen moeten (vrijwel) alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst wijst in dit kader op artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit artikel biedt werkgevers de mogelijkheid om nieuwe of gewijzigde pensioenregelingen vooraf fiscaal te laten toetsen door de Belastingdienst. Indien uit deze toetsing blijkt dat de pensioenregeling niet voldoet aan de fiscale voorwaarden, dient de pensioenregeling direct en met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de regeling te worden aangepast. Dit heeft dan echter door de fiscale toetsing vooraf geen negatieve fiscale consequenties. Voorwaarde is dat de pensioenregeling ter beoordeling wordt voorgelegd aan de voor de werkgever competente inspecteur voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe of gewijzigde pensioenregeling.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 14 juni 2024.