DNB: beperkt verlies op WGA-ERD in 2022

DNB heeft in 2023, op basis van de cijfers uit 2022, onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). In het afgelopen decennium was sprake van stijgende premievolumes en een dalend aantal verzekerde werknemers. Dit had een stijging van de gemiddelde premie per verzekerde werknemer tot gevolg. In recente jaren, waaronder 2022, is de gemiddelde premie per verzekerde werknemer afgevlakt.

Na vele jaren van een positief technisch resultaat voor verzekeraars op hun WGA-ERD portefeuilles, was het resultaat in 2022 voor het eerst weer licht negatief. Dit werd veroorzaakt door negatieve resultaten op schadejaren vanaf 2022. Voor 2023 verwachten verzekeraars weer een licht positief resultaat.

Bron: DNB, 5 juni 2024.