DNB breidt Q&A over risicohouding uit

In de laatste twee Pensioenplatforms van 2023 is de vaststelling en onderbouwing van de risicohouding besproken. De pensioensector heeft daarbij twee belangrijke aandachtspunten geadresseerd. Ten eerste de procesvolgorde voor vaststelling van de risicohouding en ten tweede de ruimte om marges toe te voegen aan de risicohouding. DNB heeft in februari 2024 uitgebreid met pensioenexperts gesproken over deze aandachtspunten en naar aanleiding hiervan de eerder gepubliceerde beleidsuiting (Q&A) herzien en uitgebreid.

Bron: DNB, 16 mei 2024.