DNB deelt ervaringen uit eerste invaarmeldingen

DNB heeft via een presentatie lessen uit de eerste invaarmeldingen gedeeld. Aanbevelingen voor pensioenfondsen op basis van de eerste ervaringen zijn onder meer om het invaarsjabloon in de voorbereiding en besluitvorming centraal te stellen en een proces in te richten voor kwaliteitsborging ten aanzien van de invaarmelding en het invaarsjabloon.

Zeven pensioenfondsen hebben tot op heden een invaarmelding gedaan, waarvan vijf dossiers nog niet compleet zijn en twee dossiers inhoudelijk worden beoordeeld. Daarnaast zijn tien verzoeken tot partiële beoordeling ingediend, waarvan vier verzoeken nog niet compleet zijn, vijf verzoeken inhoudelijk worden beoordeeld en één beoordeling volledig is afgerond. Naast de bovengenoemde lessen, wordt in de presentatie van DNB tevens ingegaan op het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging. DNB benoemt drie belangrijke randvoorwaarden:

  1. De relevante informatie moet beschikbaar zijn.
  2. Het juiste proces moet zijn doorlopen.
  3. De motivering van het fonds moet het besluit kunnen dragen.

Uit ervaringen tot nu toe blijkt onder meer dat niet voor elke maatstaf een bandbreedte wordt vastgesteld en dat bij de maatstaf pensioenverwachting soms alleen wordt gekeken naar de mediaan.

De presentatie besteedt ook kort aandacht aan het bestuursbesluit over datakwaliteit. Hierbij wordt met name gewezen op de DNB Good Practice besluitvorming datakwaliteit door pensioenfondsen

Bron: DNB, 6 juni 2024.