DNB: nieuwe Q&A onderbouwing inrichting solidariteits- of risicodelingsreserve

Op verzoek van de pensioensector heeft DNB via een Q&A meer duiding gegeven bij de benodigde onderbouwing van de (evenwichtige) inrichting van de solidariteits- of risicodelingsreserves. In de Q&A wordt door DNB gespecificeerd wat van de pensioenuitvoerder wordt verwacht op de volgende vier aspecten:

  • Onderbouwing dat de inrichting van de reserve voldoet aan de wettelijke normen;
  • Onderbouwing van de keuze voor de kwantitatieve maatstaven die worden gehanteerd bij de beoordeling of de inrichting van de reserve aansluit bij de doelstellingen en bij de beoordeling of de reserve evenwichtig is ingericht;
  • Onderbouwing dat de inrichting van de reserve aansluit bij de ex-ante vastgestelde doelstellingen van de reserve;
  • Onderbouwing dat de inrichting van de reserve evenwichtig is.

Bron: DNB, 14 juni 2024.