DNB publiceert factsheet over uitzondering verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets 2024

Demissionair minister Schouten heeft in de Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024 aangegeven dat in lagere regelgeving voor pensioenfondsen een grondslag wordt geïntroduceerd om al in 2024 onder voorwaarden te kunnen afzien van de wettelijk verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets. Eén van de voorwaarden is dat deze uitzondering alleen geldt voor pensioenfondsen die van plan zijn volledig in te varen. Vooruitlopend op de lagere regelgeving gaat DNB er vooralsnog vanuit dat de uitzondering alleen van toepassing is op pensioenfondsen die van plan zijn volledig in te varen, zo blijkt uit de factsheet. Voor pensioenfondsen die niet (volledig) invaren en waarbij bestaande aanspraken en rechten op vastgestelde uitkeringen blijven bestaan, gaat DNB er vooralsnog vanuit dat de jaarlijkse haalbaarheidstoets tijdens en na de Wtp-transitie wel van toepassing blijft.

Bron: DNB, 23 april 2024.