DNB publiceert Good Practice “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel”

In het eerste kwartaal van 2024 heeft DNB rondetafelgesprekken gehouden met sleutelfunctiehouders over hun rol in de Wtp-transitie. Tijdens deze gesprekken werden onder meer de uitkomsten van de meest recente Wtp-monitoringsvragenlijst besproken, met specifieke aandacht voor de betrokkenheid van de verschillende sleutelfunctiehouders tijdens mijlpalen in de Wtp-transitie. Inmiddels heeft DNB ook de Good Practice “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel” gepubliceerd. Hiermee biedt DNB handvatten voor de rol van de sleutelfunctiehouder risicobeheer tijdens de Wtp-transitie. Alhoewel de good practices gericht zijn op de Wtp-transitie en de sleutelfunctie risicobeheer, kunnen de good practices desgewenst ook generiek worden toegepast bij andere besluitvorming en andere sleutelfuncties. De good practices zien op vier onderdelen:

  1. Vaststellen van rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de Wtp-transitie
  2. Risico-opinies tijdens de besluitvorming over de Wtp-transitie
  3. Risico-analyses tijdens de voorbereiding en implementatie van de Wtp-transitie
  4. Samenwerkingen met de andere sleutelfuncties

Bron: DNB, 17 mei 2024.