DNB publiceert nieuwe beleidsuiting met Q&A’s en Good Practices Wwft

DNB heeft een nieuw document met praktische handvatten voor financiële instellingen ten aanzien van de invulling van hun rol bij het beschermen van de sector tegen financieel-economische criminaliteit gepubliceerd. De nieuwe beleidsuiting vervangt de oude DNB Leidraad Wwft en SW (versie 2020). In het nieuwe document is een beschrijving van het juridisch kader opgenomen en een overzicht van relevante nationale en internationale beleidsuitingen. Ten opzichte van de oude leidraad ligt met de Q&A’s en Good Practices in de nieuwe beleidsuiting bovendien meer de nadruk op de wijze waarop financiële instellingen invulling kunnen geven aan de risicogebaseerde benadering. Uitgangspunt is dat financiële instellingen minder doen waar dat kan en meer waar dat nodig is, zodat financiële instellingen vooral aandacht kunnen besteden aan die klanten waar de risico’s het hoogst zijn.

Bron: DNB, 8 mei 2024.