DNB publiceert Q&A over onderbouwings- en informatievereisten reguliere CWO

DNB heeft via een Q&A inzicht gegeven in de onderbouwing en informatie die wordt gevraagd van pensioenfondsen die tijdens de Wtp-transitieperiode meewerken aan een reguliere collectieve waardeoverdracht (CWO). Hierbij maakt DNB onderscheid tussen informatie en onderbouwing waaraan een voorlopig besluit ten grondslag ligt (sociale partners en fondsbestuur) en informatie en onderbouwing die is gebaseerd op aannames en intenties van sociale partners en onderdelen die rusten op aannames en intenties van het pensioenfonds. DNB verzoekt pensioenfondsen die van plan zijn om tijdens de transitieperiode een CWO uit te voeren vroegtijdig in contact te treden met hun accounttoezichthouder om de situatie vooraf te bespreken.

Bron: DNB, 2 juli 2024.