Eerste voortgangsrapportage regeringscommissaris transitie pensioenen gepubliceerd

In haar eerste voortgangsrapportage concludeert de regeringscommissaris transitie pensioenen, mevrouw Van der Lecq, dat de sector voortvarend aan de slag is met de Wtp-transitie en dat de aangekondigde uiterste transitiedatum van 1 januari 2028 vooralsnog voldoende ruimte geeft om de transitie tijdig af te ronden.

De regeringscommissaris signaleert tegelijkertijd diverse knelpunten en deelt good practices die moeten bijdragen aan het vasthouden en waar mogelijk versnellen van het tempo van de transitie:

  • Sociale partners wordt onder meer meegegeven om de transitie te gebruiken voor het vereenvoudigen van pensioenregelingen, omdat complexe pensioenregelingen vaak duur in de uitvoering en moeilijker te implementeren zijn. Ook waarschuwt de regeringscommissaris sociale partners voor het risico van capaciteitstekort bij verzekeraars en PPI’s bij uitstel van de transitie tot het einde van de transitiefase.
  • Pensioenfondsen wordt onder meer aangeraden om gebruik te maken van de mogelijkheid tot partiële beoordelingen en te streven naar ‘first time right’ bij het indienen van het implementatieplan inclusief invaarsjabloon, en het communicatieplan. Ook raadt de regeringscommissaris aan vanuit de eigen verantwoordelijkheid voldoende zicht/regie te houden op de aansluiting tussen de pensioenadministratie en het vermogensbeheer.
  • Verzekeraars en PPI’s worden onder meer aangespoord om voor een goede spreiding van transitiemomenten in hun portefeuilles te zorgen door hierover in contact te treden met de verzekerde werkgevers en hun adviseurs.        
  • Pensioenuitvoeringsorganisaties wordt onder meer aangeraden om gebruik te maken van reservedata voor het transitiemoment, bijvoorbeeld transitiedata halverwege het jaar.
  • Daarnaast reikt de regeringscommissaris ook de toezichthouders DNB en de AFM, de wetgever en de koepelorganisaties Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars enkele aanbevelingen aan.

Demissionair minister Schouten onderschrijft dat de pensioensector voortvarend aan de slag is met de Wtp-transitie en merkt tegelijkertijd op dat de sector zich zal moeten blijven inspannen om de mijlpalen te behalen. Schouten onderschrijft alle door de regeringscommissaris gegeven adviezen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 19 juni 2024