EIOPA: Europese verzekeraars en pensioenfondsen blijven veerkrachtig

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) geeft in haar verslag ‘Financiële Stabiliteit’ van juni 2024 een inventarisatie van de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s in de Europese verzekerings- en bedrijfspensioensector. Ondanks uitdagende omstandigheden zoals geopolitieke spanningen, onzekere economische vooruitzichten en een teruglopende rente blijft de sector over het algemeen robuust. Als gevolg van de lage rente zijn verzekeraars en pensioenfondsen echter meer gaan beleggen in zogenaamde ‘alternatieve activa’. Deze activa zijn doorgaans illiquide en vaak complexer in structuur en benadering van waardering dan conventionele activacategorieën. Ook is de waardering van deze activa gevoeliger voor rentetarieven. De toezichthouders volgen de risico’s die aan deze beleggingen verbonden zijn daarom nauwlettend. Andere punten van zorg zijn klimaat-gerelateerde risico’s en risico’s die verband houden met digitalisering en cybercrime.

Bron: EIOPA, 27 juni 2024.