EIOPA publiceert rapport over greenwashing in de financiële sector

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – ESAs) hebben recent hun definitieve rapporten gepubliceerd over greenwashing in de financiële sector. Hierin zijn de huidige reacties van de toezichthouders op duurzaamheidsclaims binnen hun respectievelijke bevoegdheden opgenomen en wordt vooruitgeblikt op hoe toezicht op duurzaamheid geleidelijk kan worden verbeterd in de komende jaren.

Het rapport van EIOPA, de Europese toezichthouder voor bedrijfspensioenen, ziet voornamelijk op misleidende of niet-onderbouwde duurzaamheidsclaims in de pensioen- en verzekeringssector. Greenwashing kan leiden tot financiële schade en/of reputatierisico. EIOPA adviseert instellingen voor bedrijfspensioenen onder meer om duurzaamheidsclaims actueel te houden en te onderbouwen met duidelijke feiten en argumenten.

Bron: DNB, 7 juni 2024.