Europese toezichthouders doen voorstellen om SFDR te verbeteren

De drie Europese toezichthouders, waaronder EIOPA, hebben een gezamenlijk advies uitgebracht naar aanleiding van een evaluatie van de SFDR. De evaluatie maakt deel uit van een meer omvattende review van de SFDR door de Europese Commissie. De Europese toezichthouders pleiten voor de invoering van twee vereenvoudigde, vrijwillige productcategorieën: ‘duurzaam’ en ‘transitie’. Om greenwashing tegen te gaan zouden de categorieën een duidelijke doelstelling en criteria moeten krijgen. Andere adviezen van de Europese toezichthouders zijn onder meer om een duurzaamheidsindicator voor financiële producten in te voeren en om de definitie van duurzame beleggingen te verbeteren.       

Bron: EIOPA, 18 juni 2024.