Financiële sector gaat inzet op financiering van energietransitie intensiveren

Circa 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepels hebben in 2019 het Klimaatcommitment, onderdeel van het Klimaatakkoord, ondertekend. Sindsdien hebben deelnemende financiële instellingen individuele emissierapportages en actieplannen gepubliceerd. In het recent verschenen nieuwe Werkplan Klimaatcommitment verschuift de focus naar inhoudelijke verdieping op rapporteren, actieplannen en de financiering van de energietransitie, waarmee de inzet van de financiële sector op de financiering van de energietransitie wordt geïntensiveerd.  

Bron: Pensioenfederatie, 8 mei 2024.