In vacatureteksten weinig aandacht voor pensioen

De Stichting van de Arbeid heeft in 2020 een Aanvalsplan Witte Vlek gepresenteerd. Hierin zijn acties en maatregelen opgenomen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. In het Aanvalsplan Witte Vlek is onder meer opgenomen dat werkgevers via onder andere vacatureteksten aan (potentiële) werknemers duidelijk moeten maken of pensioen wordt opgebouwd. Uit onderzoek van de Stichting van de Arbeid naar online vacatures blijkt onder meer dat de arbeidsvoorwaarde pensioen in bijna 70% van de vacatures niet wordt genoemd. De Stichting van de Arbeid neemt de resultaten van het onderzoek mee in de verdere uitwerking van de acties uit het Aanvalsplan Witte Vlek.

Bron: Stichting van de Arbeid, 2 mei 2024.