Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling geopend

Op 27 april 2024 is de openbare internetconsultatie voor het ontwerpbesluit (AMvB) over gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling opengesteld. Deze internetconsultatie was begin april 2024 bij de beantwoording van Kamervragen reeds aangekondigd. Het ontwerpbesluit maakt het uitvoeringstechnisch mogelijk dat pensioenuitvoerders ook in de solidaire premieregeling collectief kunnen spreiden en gelijke aanpassingen kunnen realiseren in de uitkeringsfase. Het ontwerpbesluit regelt tevens dat (gewezen) deelnemers worden voorbereid op hun pensioenuitkering en (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over hun (verwacht) pensioen, inzicht krijgen in wat gelijke aanpassingen met spreiden inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn op de uitkering. De internetconsultatie staat open tot en met 25 april 2024.

Bron: Overheid.nl, 27 april 2024.