Internetconsultatie Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Op 11 juni 2024 is de openbare internetconsultatie voor het wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen gestart. Het wetsvoorstel regelt voor zelfstandigen een verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan naar keuze van de zelfstandige via een publieke verzekering of via een private verzekering die aan een aantal voorwaarden voldoet. De verplichte verzekering voor zelfstandigen verkleint de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen en tussen zelfstandigen onderling. De internetconsultatie eindigt op 23 juli 2024.

Bron: Internetconsultatie, 11 juni 2024.