Jaarlijkse rapportage ‘CAO-afspraken’ gepubliceerd

Demissionair minister van Sociale Zaken Van Gennip heeft via de jaarlijkse rapportage ‘CAO-afspraken’ de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op CAO-gebied. In deze rapportage staat de inhoud centraal van de 149 grootste cao’s, die gelden voor 5,3 miljoen werknemers.  

Uit de rapportage blijkt onder meer dat steeds minder vaak sprake is van een vaste procentuele loonsverhoging. Steeds vaker worden andersoortige loonafspraken gemaakt, zoals een verhoging met een vast bedrag voor alle werknemers of procentuele loonstijgingen met een bodem- of plafondbedrag. De voorlopig vastgestelde gemiddelde CAO-loonstijging voor 2024 was 7,1%.

In veel CAO’s zijn afspraken gemaakt om oudere werknemers in staat te stellen gezond door te werken tot hun pensioen. Het gaat dan om regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen, arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers, vrijstelling van diensten en extra verlof. De gemiddelde arbeidsduur van voltijdwerknemers is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Ook thema’s als hybride werken, mens & milieu en welzijn van werknemers zijn steeds vaker onderdeel van principeakkoorden over CAO’s. 

Bron: Tweede Kamer, 27 juni 2024.