Kamerbrief over aanpassen pensioenen politieke ambtsdragers aan Wtp en onderbrengen bij ABP

Demissionair minister De Jonge heeft op 3 juni 2024 de Tweede Kamer en Eerste Kamer via een Kamerbrief geïnformeerd over het voorkeursscenario om de pensioenen van politieke ambtsdragers per 1 januari 2028 onder te brengen bij het ABP en vorm te geven binnen de kaders van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Aanleiding is de door de Eerste Kamer aangenomen Motie-Crone. Met de voorgestelde wijzigingen gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers over van de huidige begrotingsgefinancierde systematiek naar een kapitaalgedekt systeem.

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de te nemen besluiten door de beide Kamers, het transitieproces en de financiële gevolgen. Daarnaast is in de bijlage ook een voorlopig tijdsplan voor de overgang opgenomen. Volgens deze planning wordt het wetsvoorstel in Q3 2025 ingediend bij en behandeld door de Tweede Kamer en in Q4 2025 behandeld in de Eerste Kamer. De (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het wetsvoorstel is beoogd voor 1 januari 2026 en de daadwerkelijke transitie voor (op zijn vroegst) 1 januari 2028.  

Bron: Rijksoverheid (Kamerbrief), 3 juni 2024.