Kamerbrief over advies landsadvocaat over invaren uit 2020

Op 1 juli 2024 heeft demissionair minister Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het verzoek van de Kamerleden Joseph en Omtzigt (NSC) om interne correspondentie met betrekking tot het advies van de landsadvocaat over invaren uit 2020 openbaar te maken. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de betreffende interne correspondentie. Schouten heeft geoordeeld dat de documenten die inzicht geven in het advies van de landsadvocaat uit 2020 en in de standpunten en onderhandelingsstrategie van partijen rond het Pensioenakkoord 2019 zich niet lenen voor openbaarmaking. Dit vanwege het belang van de Staat en de vertrouwelijkheid van juridische bijstand. De strekking van de adviezen is volgens Schouten bovendien al meerdere keren met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gedeeld en de beide Kamers hebben tevens vertrouwelijke inzage in de adviezen gehad.

Bron: Tweede Kamer, 1 juli 2024.