Kamerbrief over bestuurlijke en financiële consequenties grote Wtp-aanpassingen

Op verzoek van het Kamerlid Aartsen (VVD) tijdens het tweeminutendebat Pensioenonderwerpen van 30 mei 2024, geeft demissionair Schouten inzicht op hoofdlijnen in de bestuurlijke en financiële consequenties van wettelijke aanpassingen die materieel van grote invloed zijn op de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke transitieafspraken en op de werkzaamheden van uitvoeringspartijen in het kader van de Wtp-transitie.

Voorstellen tot grote wijzigingen van de Wtp leiden volgens Schouten tot onduidelijkheid voor deelnemers, werkgevers en de pensioenuitvoering, in aanmerking nemende dat wetswijzigingen een lange doorlooptijd kennen. Afhankelijk van de inhoud van een eventueel wijzigingsvoorstel kunnen er gevolgen zijn voor de overheidsfinanciën, de werkgeverslasten en het perspectief op indexatie voor deelnemers in de komende jaren. Dit is bijvoorbeeld het geval als het voorstel invloed heeft op het aantal pensioenfondsen dat zal invaren.

Daarnaast heeft uitstel of vertraging van de Wtp-transitie gevolgen voor de gemaakte afspraken in het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Vereiste is dat het HVP de toepasselijke land-specifieke aanbevelingen (LSA’s) adresseert, waaronder de LSA over de pensioenhervorming. In de HVP-verordening zijn de mijlpalen voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vastgelegd. Het niet op tijd halen van de mijlpalen kan leiden tot een korting op de HVF-middelen, oplopend tot maximaal € 600 miljoen per niet-behaalde mijlpaal. Als de pensioenhervorming in zijn geheel niet (in deze vorm) zou worden doorgevoerd, is de kans zeer groot dat de LSA over de pensioenhervorming niet adequaat gedekt wordt. Daarmee zouden de voor Nederland gereserveerde gelden van €5,4 miljard volledig op het spel komen te staan.

Bron: Rijksoverheid.nl, 19 juni 2024.