Kennisgroep Belastingdienst publiceert standpunten rondom lijfrente

Op 4 juni 2024 heeft de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd over de fiscale aftrekbaarheid van bedragen ten behoeve van een lijfrente die door een werknemer in privé is afgesloten en waarvoor de werkgever rechtstreeks bedragen overmaakt naar de betreffende lijfrente-aanbieder. In zowel de situaties dat de werkgever de inleg inhoudt op het nettoloon van de werknemer en de inleg vervolgens rechtstreeks overmaakt aan de lijfrente-aanbieder als de situatie dat de werkgever de inleg vergoedt, aanwijst als eindheffingsbestanddeel en vervolgens rechtstreeks overmaakt aan de lijfrente-aanbieder is sprake van een op de werknemer drukkende inleg die als uitgave voor inkomensvoorzieningen in aftrek kan worden gebracht (mits sprake is van voldoende jaar- en/of reserveringsruimte).

Op 5 juni 2024 heeft de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd over het moment waarop de afkoop van een lijfrente tot stand komt. Dit naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Gelderland. De Kennisgroep heeft aangegeven dat het moment dat de aanbieder meedeelt akkoord te gaan met de afkoop het moment is dat de afkoop van de lijfrente tot stand komt.

Bronnen:

Belastingdienst (standpunt fiscale aftrekbaarheid lijfrente-inleg via werkgever), 4 juni 2024;

Belastingdienst (standpunt afkoopmoment lijfrente), 5 juni 2024.