M&P PensioenBarometer: inzicht in Wtp-keuzes van grote werkgevers

Montae & Partners heeft in samenwerking met Rumbold voor het vierde jaar op rij een onderzoek uitgevoerd onder werkgevers met ten minste honderd werknemers naar de stand van zaken met betrekking tot de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van het onderzoek bieden inzicht in de keuzes die grote werkgevers maken in het kader van de Wtp-transitie. De samenvattende conclusie is dat veel werkgevers nog koudwatervrees hebben en de verlenging van de wettelijke transitieperiode aangrijpen om het eigen transitiemoment uit te stellen. In de eerste helft van 2025 wordt het onderzoek herhaald.    

Het onderzoek vond plaats onder 150 werkgevers die direct verantwoordelijk en actief betrokken zijn in het ontwerp- en besluitvormingsproces rondom hun pensioenregeling. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ruim een kwart van de ondervraagde werkgevers zich nog niet of alleen op hoofdlijnen in de Wtp heeft verdiept en dat onduidelijkheid over hoe concurrenten met de Wtp omgaan voor werkgevers tot de grote uitdagingen bij het aanpassen van de pensioenregeling behoort. Uit het onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid van de ondervraagde werkgevers de huidige leeftijdsafhankelijke premiestaffel wil eerbiedigen.

Het onderzoek geeft verder inzicht in de inhoudelijke keuzes die werkgevers maken ten aanzien van de toekomstige pensioenregeling, zoals het type pensioencontract, de hoogte van de vlakke premie, het wel of niet vormen van een risicodelingsreserve bij een flexibele premieregeling en de hoogte van het risico-gedekte nabestaandenpensioen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds kiezen voor het invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Ook komen in het onderzoek de keuze voor wel of niet compenseren en of de eventuele compensatie binnen of buiten de pensioenregeling plaatsvindt aan bod.

In een artikel in PensioenPro is aandacht besteed aan de PensioenBarameter en geven onze collega’s Ton Winkels en Victor Steenbakker een korte toelichting bij een aantal bevindingen. Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Ton of Victor.