Netspar-artikel over vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel

Als onderdeel van het Netspar-project om oorzaken en gevolgen van vertrouwen in pensioeninstituties te begrijpen, hebben Harry van Dalen en Kène Henkens onderzoek gedaan naar het belang van nudging bij de vraag “Wie wil overgaan naar het nieuwe stelsel, en wie wil het liefst in het oude stelsel blijven?”. De uitkomsten van hun onderzoek zijn vastgelegd in een artikel en tonen aan dat de keuze van respondenten sterk wordt beïnvloed door stille sturing, zoals de gehanteerde standaardoptie. Ook bij een nudge richting het nieuwe stelsel kiest echter nog steeds de helft van de respondenten ervoor om in het oude stelsel te blijven. Jongere deelnemers zijn vaker voor overgang naar het nieuwe stelsel, terwijl oudere deelnemers vaak liever het oude behouden. Geslacht en opleidingsniveau hebben geen noemenswaardige invloed op de keuze van respondenten voor het oude of nieuwe pensioenstelsel.

De onderzoekers concluderen dat een referendum op pensioenfondsniveau over de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel niet verstandig is. Een referendum wordt door de onderzoekers gezien als een bot middel om een beslissing te forceren over een complex onderwerp dat voor de gemiddelde deelnemer moeilijk te doorgronden is. De kans is volgens de onderzoekers groot dat een referendum de hang van burgers naar het bekende zal bevestigen.

Bron: Netspar, 6 mei 2024.