Netspar-onderzoek: vertrouwen in pensioenfondsen en pensioensysteem relatief laag

Uit onderzoek van Netspar blijkt dat het vertrouwen in pensioenfondsen en het pensioensysteem, relatief laag is, met name onder zelfstandigen. Financiële zekerheid speelt een cruciale rol in het vertrouwen, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Opvallend is dat financiële kennis niet direct gekoppeld is aan vertrouwen in pensioenfondsen en het systeem. Het Netspar onderzoek benadrukt het belang voor pensioenfondsen om in het beleid rekening te houden met het gebrek aan vertrouwen in pensioenfondsen en het pensioensysteem.

Bron: Netspar, 17 juni 2024.