Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet DORA verschenen

Op 16 januari 2023 trad de Europese verordening Digital Operational Resilience ACT (DORA) in werking. De verordening is vanaf 17 januari 2025 van toepassing. DORA heeft tot doel de cyber- en IT-weerbaarheid van de financiële sector te vergroten. DORA moet geïmplementeerd worden via nationale uitvoeringswetgeving. Hiertoe is op 14 december 2023 de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid (DORA) bij de Tweede Kamer ingediend.

Recent is de nota naar aanleiding van het verslag verschenen. Hierin worden vragen van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PVDA, CDA, NSC, BBB en D66 over het wetsvoorstel beantwoord. Deze zien onder meer op de reikwijdte van DORA, de samenhang met andere Europese regelgeving, het toezicht op de DORA-instellingen, de implementatie van DORA en de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in het wetsvoorstel.

Bron: Rijksoverheid.nl, 10 mei 2024.