Onderzoek: het belang van nudging bij deelnemerskeuze tussen oude en nieuwe pensioenstelsel

Uit onderzoek van Harry van Dalen en Kène Henkens blijkt dat nudging van belang kan zijn als aan deelnemers wordt gevraagd wie wil overstappen op het nieuwe pensioenstelsel en wie het liefst achterblijft in het oude pensioenstelsel. Het onderzoek laat zien hoe sturend standaardopties kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt tevens dat jonge deelnemers in het algemeen veel vaker voorstander zijn van een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dan oudere leeftijdsgroepen. Uit het onderzoek blijkt ook dat geslacht en opleidingsniveau geen noemenswaardige impact hebben op de keuze van deelnemers voor het al dan niet willen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bron: MeJudice, 6 mei 2024.