Openbare internetconsultatie Implementatiebesluit digitale operationele weerbaarheid financiële sector

Op 21 mei 2024 is de openbare internetconsultatie voor het Implementatiebesluit digitale operationele weerbaarheid financiële sector van start gegaan. Dit besluit is gericht op de uitvoering van de Europese DORA-verordening, die financiële organisaties verplicht om hun IT-risico’s beter te beheren en zich weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Het besluit zorgt ervoor dat er toezichthouders worden aangewezen en regelt de handhaving. Het besluit zorgt ook voor de implementatie van de richtlijn bij de DORA-verordening. De consultatietermijn eindigt op 1 juli 2024.

Bron: Overheid.nl, 21 mei 2024.