Pensioenfederatie pleit voor meer samenwerking tussen toezichthouders

De komende jaren zullen de kosten van het toezicht toenemen als gevolg van de Wtp. Dat blijkt uit de kostenkaders die zowel DNB als AFM hebben gepubliceerd. De Pensioenfederatie onderkent het maatschappelijk belang van toezicht. Tegelijkertijd constateert de Pensioenfederatie dat de toezichtkosten voor rekening van de pensioensector de afgelopen jaren ook al een stijgende trend lieten zien. De Pensioenfederatie doet dan ook een dringend beroep op de toezichthouders om de onderlinge samenwerking te versterken, om daarmee de kosten te beperken. De Pensioenfederatie doet tevens de suggestie om de in 2015 afgeschafte overheidsbijdrage voor toezichtkosten te heroverwegen.

Bron: Pensioenfederatie, 28 mei 2024.