Pensioenfederatie publiceert servicedocument ‘Opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie’

Pensioenfondsen kunnen de wettelijke plicht tot individuele waardeoverdracht opschorten indien het overdragende en ontvangende pensioenfonds allebei de intentie hebben om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten te gaan invaren en het ene pensioenfonds wel reeds daadwerkelijk is ingevaren en het andere pensioenfonds nog moet invaren. In de sector zijn afspraken gemaakt om de opschorting van individuele waardeoverdrachten goed te kunnen uitvoeren. Deze zijn vastgelegd in het servicedocument ‘Opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie’ van de Pensioenfederatie. Uitgangspunten zijn onder meer dat pensioenfondsen doorwerken aan het proces van individuele waardeoverdracht zo lang dat kan en deelnemers concreet en op een relevant moment worden geïnformeerd over het al dan niet opschorten van de individuele waardeoverdracht en het herleven van de plicht tot individuele waardeoverdracht.

Bron: Pensioenfederatie, 18 juni 2024.