Publieksmonitor pensioenen Q2 2024 gepubliceerd

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 juni 2024 de publieksmonitor pensioenen Q2 2024 gepubliceerd. Het belangrijkste doel van de publieksmonitor pensioenen is het meten van het vertrouwen van de samenleving in het pensioenstelsel en in de betrokken partijen bij de uitvoering hiervan. Daarnaast wordt gekeken hoe dit vertrouwen zich ontwikkelt en wat de verklaringen daarvoor zijn.

Uit de rapportage Q2 2024 blijkt onder meer dat het vertrouwen in pensioen licht is toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het vertrouwen onder mensen jonger dan 55 jaar en onder midden- en laag financieel geletterden. Het vertrouwen in pensioen is nog steeds het hoogst onder gepensioneerden en hoog financieel geletterden. Vertrouwen wordt vaak veroorzaakt door goede persoonlijke ervaringen. Zorgen over de toekomstbestendigheid en twijfels over het nieuwe stelsel leiden tot gebrek aan vertrouwen in pensioen, volgens de onderzoekers. Ook DNB schrijft over het stabiele vertrouwen in pensioenfondsen.

De bekendheid met veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel is het afgelopen kwartaal licht afgenomen. Gepensioneerden en hoog financieel geletterden hebben in het algemeen de meeste pensioenkennis.       

Bron: Rijksoverheid.nl, 19 juni 2024.