Samenwerkingsprotocol van negen instanties in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders

In totaal negen instanties, waaronder DNB, hebben een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. In het kader van de Wet bescherming klokkenluiders zijn de betreffende instanties aangewezen als extern meldkanaal voor meldingen door klokkenluiders. Het doel van het samenwerkingsprotocol is om het melders makkelijker te maken een eventuele misstand veilig te kunnen melden. Zo is onder meer afgesproken dat de betreffende instanties ontvangen meldingen waarvoor zij niet bevoegd zijn met toestemming van de melder kunnen doorzenden naar de juiste instantie.

Bron: DNB, 13 mei 2024.