Staffelbesluit pensioenen aanvullend gewijzigd

Het Staffelbesluit pensioenen is met ingang van 28 juni 2024 aanvullend gewijzigd. Naast een aantal redactionele wijzigingen zijn de voorwaarden aangepast voor de aanwijzing van regelingen die voor werknemers van 18 of 19 jaar uitgaan van het premiepercentage van de leeftijdsklasse van 20 jaar tot en met 24 jaar. Tevens zijn de premiestaffels in bijlage I, IV en VII uitgebreid voor werknemers die doorwerken nadat ze de leeftijd van 68 jaar hebben bereikt tot ten hoogste het moment waarop de leeftijd wordt bereikt van vijf jaar na de AOW-leeftijd. Na leeftijd 68 jaar neemt voor ieder leeftijdscohort van een jaar het fiscaal maximale premiepercentage met de leeftijd af.  

Bronnen: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 27 juni 2024.