Taskforce Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie presenteert werkplan 2024

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben gezamenlijk de Taskforce DG&I opgericht om de diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen de pensioensector te vergroten. De Taskforce zal op basis van de normen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de Code Pensioenfondsen, alsmede relevante kennis binnen en buiten de pensioensector, de dialoog aangaan met betrokken partijen.   

De Taskforce presenteerde het werkplan tijdens een interactieve introductiebijeenkomst. Het werkplan bevat de lange- en kortetermijndoelstellingen en de wijze waarop de Taskforce deze wil realiseren. Vanaf 2025 zal het werkplan ook de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en nieuwe of aangepaste doelstellingen gebaseerd op nieuwe inzichten bevatten.

Bron: Pensioenfederatie, 28 mei 2024.