Terugblik: Rondetafelgesprek Pensioenen in de Tweede Kamer

Op donderdag 20 juni 2024 vond een Rondetafelgesprek Pensioenen plaats in de Tweede Kamer. Vier Kamerleden namen deel aan het rondetafelgesprek: Maatoug (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Joseph (NSC) en Van Dijk (CDA). Het Rondetafelgesprek was ingedeeld naar de drie thema’s Governance, Koopkracht en Communicatie. Tijdens deze drie blokken werd met verschillende (pensioen)deskundigen gesproken over het betreffende thema, mede naar aanleiding van hun inbreng via vooraf gedeelde papers. Waar enerzijds door diverse sprekers nog verbetersuggesties voor de Wtp naar voren zijn gebracht, kwam anderzijds ook de wens naar voren om te zorgen voor duidelijkheid en vast te houden aan de huidige wettelijke kaders.

Bron: Tweede Kamer, 20 juni 2024.