Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen: toezeggingen en moties

Tijdens het Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen op 30 mei 2024 is door demissionair minister Schouten een aantal toezeggingen gedaan en is door de Tweede Kamer een aantal moties ingediend.

Toezeggingen van Schouten:

  • Toesturen brief met op hoofdlijnen de consequenties van het aanpassen van de Pensioenwet
  • In gesprek gaan met de Stichting van de Arbeid over en onderzoek doen naar de verplichtstelling en of en hoe vaak problemen zich hier voordoen

Ingediende moties:

MotieAppreciatie SchoutenTweede Kamer 
Werkgevers en pensioenfondsen genoeg tijd en ruimte geven om hun transitie- en implementatieplannen aan te leverenOntraden Aangehouden
Uitspreken dat pensioenfondsen rekening moeten houden met substantiële aanpassingen van de WtpGeen oordeel (geen verzoek aan regering); anders ontraden Verworpen
Onafhankelijk laten onderzoeken of het hoorrecht in de praktijk voldoet aan de wensen van de deelnemers en juridisch voldoetOntraden Aangenomen
Uitvoeren van een quickscan naar hoe het hoorrecht tot nu toe wordt ingevuld bij verschillende fondsenOordeel Kamer Aangenomen
Verplichten van pensioenfondsen om deelnemers het al dan niet invaren via een referendum voor te leggenOntraden Verworpen
Voorstel aan de Kamer zenden teneinde de leenrestrictie niet op te heffenOntraden Verworpen
Verkennen hoe toetsings- of toezichtkaders aangescherpt kunnen worden om het behalen van een koopkrachtig pensioen bij fondsen centraal te laten staanOordeel Kamer (gewijzigde motie) Aangenomen
Onderzoeken hoe hoog de kosten van het afschaffen van de doorsneepremie zijn en scenario’s uitwerken voor compensatieOntraden Verworpen
Uitspreken dat pensioenen niet gekort mogen worden door de overgang naar de Wtp en daartoe met een voorstel komenOntraden Verworpen
Tegen het licht houden van beleidsregels voor het afgeven van een verplichtstelling zodat het uitgangspunt van uniformiteit een grotere rol krijgtAanhouden Aangehouden
Zo snel mogelijk terugdraaien van de onterechte verhoging van drie maanden van de AOW-leeftijdOntraden Verworpen
Toezenden binnen twee weken van een concreet voorstel voor het verlengen en verruimen van de zwareberoepenregelingOntraden Verworpen
In kaart brengen van diverse concrete opties en richtingen om eerder stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid structureel mogelijk te makenOvernemen Overgenomen

Bron: Tweede Kamer, 30 mei 2024.