Uitzondering verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets 2024: actie gevraagd vóór 1 juli 2024

In de Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024 is aangekondigd dat in lagere regelgeving een grondslag wordt geïntroduceerd voor pensioenfondsen om in 2024 onder voorwaarden te kunnen afzien van de verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets. Vooruitlopend hierop, naar aanleiding van vragen uit de pensioensector, heeft DNB de eerder gepubliceerde factsheet over dit onderwerp aangepast. Uit de factsheet blijkt onder meer dat pensioenfondsen die niet volledig invaren of wel volledig invaren in een flexibele premieregeling maar naar verwachting ook een vastgestelde uitkering gaan uitvoeren, geen gebruik kunnen maken van de uitzondering. Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de uitzondering wordt verzocht om dit vóór 1 juli 2024 bij de account toezichthouder van DNB te melden.   

Bron: DNB, 17 juni 2024.