Update FATF-waarschuwingslijsten juli 2024

De Financial Action Task Force (FATF) publiceert drie keer per jaar de FATF-waarschuwingslijsten waarin de landen zijn opgenomen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: landen met ernstige tekortkomingen in hun regime rondom witwassen en terrorismefinanciering die zich niet verbonden hebben aan een actieplan om deze tekortkomingen aan te pakken (‘zwarte lijst’) en landen met ernstige tekortkomingen in hun regime rondom witwassen en terrorismefinanciering die wel hebben toegezegd om deze tekortkoming aan te pakken (‘grijze lijst’). Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de maatregelen die zij nemen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Bron: DNB, 2 juli 2024.