Vragen en antwoorden over kabinetsreactie op OCTAS-eindrapport

Op 3 juni 2024 is een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd over de kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer en beantwoord door demissionair minister Van Gennip, in afstemming met demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De vragen en antwoorden gaan onder meer over feitelijke informatie (aantallen uitkeringsgerechtigden, verzekeringsartsen, etc.), de gevolgen van de voorgestelde varianten voor diverse doelgroepen, de financiële gevolgen voor verschillende doelgroepen en verschillende (onderdelen van) varianten alsmede verdiepende vragen over de verschillende varianten. Op diverse plaatsen in de beantwoording wordt verwezen naar een nadere ambtelijke uitwerking van de varianten die momenteel plaatsvindt en waarover de Tweede Kamer in het najaar van 2024 wordt geïnformeerd.

Bron: Tweede Kamer, 3 juni 2024.