Wetsvoorstel verlenging transitieperiode ingediend bij Tweede Kamer

Op 20 juni 2024 is het wetsvoorstel in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ingediend bij de Tweede Kamer. In lijn met de eerdere toezegging van demissionair minister Schouten aan de Eerste Kamer voorziet het wetsvoorstel in een verlenging van de transitieperiode met één jaar. De uiterste transitiedatum verschuift daarmee van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Met het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat de wettelijke transitiemijlpalen worden overgeheveld van de Pensioenwet naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarbij wel een voorhangprocedure van toepassing is voor het wijzigingen van de transitiedata.

De verlenging van de transitieperiode vindt plaats om pensioenfondsen meer tijd te geven om de Wtp-transitie op zorgvuldige wijze vorm te geven en een piekbelasting en/of overbelasting bij onder meer pensioenuitvoeringsorganisaties, softwareleveranciers, accountants en andere betrokkenen bij de Wtp-transitie zoveel mogelijk te voorkomen. In de praktijk hebben verschillende pensioenfondsen reeds vóór de publicatie van het wetsvoorstel geanticipeerd op de aangekondigde verlenging van de transitieperiode door hun eigen transitiedatum uit te stellen.

De tussentijdse transitiemijlpalen, zoals voor het indienen van het transitieplan en implementatie- en communicatieplan, blijven ongewijzigd. Deze tussentijdse mijlpalen kunnen echter op een later moment alsnog naar achteren worden geschoven als blijkt dat daartoe noodzaak bestaat. Ook de einddatum van de compensatieperiode wordt overgeheveld naar een AMvB, maar ook deze einddatum blijft vooralsnog gehandhaafd op 1 januari 2037.    

Ondanks het advies van de Raad van State om de transitiedata uit oogpunt van rechtszekerheid in de wet zelf vast te blijven leggen, heeft Schouten in het wetsvoorstel de keuze gemaakt om de transitiedata over te hevelen naar een AMvB. Dit stelt de regering in staat om tijdig de transitieperiode verder te verlengen als dit nodig blijkt te zijn. De Tweede Kamer en Eerste Kamer blijven wel betrokken bij de besluitvorming over een eventuele verdere verlenging van de transitieperiode door middel van een voorhangprocedure. Dit is in het wetsvoorstel opgenomen naar aanleiding van het advies van de Raad van State.     

Bron: Tweede Kamer, 20 juni 2024.