Wtp transitiemonitor: Zomerrapportage 2024 gepubliceerd

Demissionair minister Schouten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Eén van de onderdelen van de voortgangsrapportage is de Wtp Transitiemonitor Zomerrapportage 2024. De Transitiemonitor geeft inzicht in de ervaringen, knelpunten en successen van de betrokken partijen met het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaartoe, zowel ten aanzien van de arbeidsvoorwaardelijke fase als de onderbrengings- en implementatiefase. Daarnaast biedt de transitiemonitor inzicht in de gemaakte keuzes met betrekking tot de vormgeving van het nieuwe pensioencontract, invaren en compensatie.

Uit de Transitiemonitor Zomerrapportage 2024 blijkt onder meer dat in verreweg de meeste gevallen ook de pensioenuitvoerder een rol heeft gespeeld in de arbeidsvoorwaardelijke fase, bijvoorbeeld via ondersteunende analyses. De publiekelijk beschikbare transitieplannen laten zien dat de meest voorkomende doelen van de sociale partners bij de Wtp-transitie het voorkomen van fluctuaties in pensioen en het realiseren van een bepaald ambitieniveau zijn en dat in het merendeel van de gevallen gekozen is voor een solidaire premieregeling. In alle openbare transitieplannen is een compensatieregeling afgesproken in verband met de overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie. In de meeste gevallen vindt compensatie binnen de pensioenregeling plaats en wordt de compensatie bij voorkeur gefinancierd uit het fondsvermogen.      

Bron: Rijksoverheid.nl, 14 juni 2024.