Montae & Partners Caribbean


Sinds 2010 zijn de adviseurs van Montae & Partners actief in het Caribisch gebied. Vanuit de kantoren Curaçao en Aruba staan onze collega's klaar voor alle pensioenvraagstukken in het Caribisch gebied.

''Door pensioenbeheer uit te besteden aan Montae & Partners voorkomt u grote financiële gevolgen. Voor u als werkgever en/of uw werknemers.''

Diensten

De pensioenspecialisten van Montae & Partners zijn werkzaam op het gebied van collectieve pensioenen. Met ruim 130 specialisten en een toegewijd team voor het Caribisch gebied kunnen wij al uw vraagstukken op het gebied van collectieve pensioenen oplossen.

In het Caribisch gebied onderscheiden de volgende expertises:

 • Bestuursondersteuning
 • Pensioenadministratie
 • Strategisch pensioenadvies
 • Communicatie
 • Vermogensbeheer
 • Risicomanagement
 • Governance
 • Actuariaat
 • Duurzame inzetbaarheid
Klik hier voor meer informatie

Uw eigen bestuursbureau bij Montae & Partners

Sinds 2008 verzorgen wij de bestuursondersteuning voor veel pensioenfondsen op organisatorisch en beleidsmatig vlak. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak gebeurt dat altijd op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.

Zo heeft u uw eigen bestuursbureau en de voordelen van een groot professioneel pensioen adviesbureau. Wij verzorgen voor ruim 15 fondsen de bestuursondersteuning.

Wilt u meer weten over Bestuursondersteuning neem dan contact op met onze specialisten:

''Uw eigen bestuursbureau en de voordelen van een groot professioneel pensioen adviesbureau.''
''We bieden strategisch en operationeel advies over de organisatie van uw uitvoeringsproces.''

Pensioen administratie

Geen twee dagen zijn hetzelfde binnen de wereld van pensioenadministratie. Regelmatig staat u voor nieuwe verrassingen: een nieuwe wet, een nieuwe regeling, een nieuw systeem, een nieuwe klant, of een vertrekkende klant. Allemaal eisen ze uw onverdeelde aandacht op. Maar ook uw tijd is kostbaar en beperkt. Graag nemen wij u werk uit handen. We bieden strategisch en operationeel advies over de organisatie van uw uitvoeringsproces. Bijvoorbeeld bij overdracht van klanten met veel deelnemers, bij achterstanden of bij de verandering van administratiesystemen.

Wilt u meer weten over pensioenadministratie neem dan contact op met onze specialist:

Strategisch pensioenadvies

Een pensioenconsultant is uw strategisch gesprekspartner op het gebied van pensioenen. Onze pensioenconsultants hebben brede kennis en ervaring op het terrein van pensioenregeling, financiering en uitvoering en kunnen u adviseren bij al uw pensioenvraagstukken. Onze pensioenconsultants denken met u mee over het vormgeven van de pensioenregeling, de financiering daarvan, verbetering van de uitvoeringsorganisatie en het optimaliseren van het vermogensbeheer en risicomanagement. Daarbij brengen wij niet alleen strategisch advies uit maar zorgen we ook voor de daadwerkelijke implementatie van uw beleid inclusief juridische toetsing van het beleid.

Een aantal concrete voorbeelden: 

 • Ontwerpen van pensioenbeleid en pensioenregelingen
 • Onderzoek meest geschikte wijze van pensioenuitvoering
 • Ondersteuning bij productontwikkeling voor pensioenfondsen en verzekeraars
 • Vastleggen en verbeteren van uitvoeringsprocessen
 • Implementeren van de pensioenadministratie
 • Opstellen van financieel beleid (rekenrente, overlevingstafels, beleggingsbeleid en risicomanagement)
 • Juridische toetsting van de (nieuw) opgestelde fonds- en beleidsdocumenten
''Samen met besturen maken we de vraagstukken en afwegingen inzichtelijk. We stellen besturen zo in staat om afgewogen en gedragen besluiten te nemen.''
''Onze risicomanagers brengen de risico’s in kaart en formuleren samen met u de gewenste beheersmaatregelen en het beleid.''

Vermogensbeheer

Onze investment consultants geven een volledig onafhankelijk advies over de inrichting van uw vermogensbeheer. Zij kunnen u begeleiden bij het formuleren van de risicobereidheid van uw pensioenfonds en het opstellen van de beleggingsrichtlijnen. Daarnaast kunnen zij uw vermogensbeheerders monitoren en de performance objectief in kaart brengen en afzetten tegen de beleggingsrichtlijnen. Onze investment consultants kijken daarbij niet alleen naar de activa-, maar ook naar de passivazijde van de balans. Zo kunnen wij de ontwikkeling van de dekkingsgraad monitoren en de oorzaken van een stijging of daling daarvan periodiek aan u rapporteren. Ook het opstellen en bewaken van procedures voor vermogensbeheer en rapportages aan de toezichthouder behoren tot onze dienstverlening.

Een aantal concrete voorbeelden: 

 • Begeleiden bij het opstellen van beleggingsrichtlijnen
 • Monitoren naleving van de beleggingsrichtlijnen door uw vermogensbeheerders
 • Begeleiden bij de selectie van vermogensbeheerders en fiduciair managers
 • Monitoren van de dekkingsgraad en rapporteren over de oorzaken van een toe- of afname van de dekkingsgraad
 • Opstellen en bewaken van procedures voor de uitvoering van het beleggingsbeleid

Wilt u alle ins en outs van onze vermogensbeheer diensten weten? Neem dan contact op met onze specialist:

Risicomanagement

Het beheersen van risico’s is een van de belangrijkste uitdagingen voor pensioenfondsen en verzekeraars. Wij begeleiden bestuur, directie en toezichthouders bij het formuleren van het Risk Management Framework. Onze risicomanagers brengen de risico’s in kaart en formuleren samen met u de gewenste beheersmaatregelen en het beleid. Daarbij is het belangrijk de risicobereid en de gewenste mate van beheersing van de risico’s in kaart te brengen. Onze risicomanagers zijn gespecialiseerd in de beheersing van zowel financiële als niet-financiële risico’s. Wij stellen procedures op voor monitoring en gewenste risicobeheersing.

Een aantal concrete voorbeelden:

 • Organiseren van workshops waarin de risico’s in kaart worden gebracht en de gewenste beheersmaatregelen worden geformuleerd
 • Het analyseren van uw organisatie om op alle niveaus de aanwezige risico’s en beheersmaatregelen te inventariseren
 • Het prioriteren van beheersmaatregelen: welke risico’s hebben de hoogste impact en waarschijnlijkheid, welke risico’s vragen het meest nadrukkelijk om verdere beheersing, en welke impact mag van de beheersmaatregelen worden verwacht
 • Opstellen van procedures en implementatie daarvan
 • Monitoren naleving beheersmaatregelen en de effectiviteit daarvan

''Wij begeleiden bestuur, directie en toezichthouders bij het formuleren van het Risk Management Framework.''

Duurzame inzetbaarheid‍Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van uw medewerkers om vitaal, vakkundig, gemotiveerd en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie (vitaliteit), kunnen het werk fysiek en mentaal aan (werkvermogen) en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden (employability).  Onze consultants kunnen samen met u beleid opstellen gericht op de vier domeinen; Gezondheid en Vitaliteit, Flexibiliteit, Cultuur en Leiderschap en Mobiliteit. De voordelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor uw organisatie zijn:

 • Lagere verzuimkosten
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • Hogere kennis en betere vaardigheden van uw medewerkers
 • Medewerkers zijn zelf meer bewust van hun loopbaan

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid?
Neem dan contact op met onze specialist:

Onze mensen

De medewerkers van Montae & Partners in de Caribbean zijn afkomstig uit de regio of wonen en werken er inmiddels vele jaren. Zij kennen hun klanten en weten wat die nodig hebben. Daarbij kunnen ze hun lokale kennis en ervaring combineren met de internationale expertise van Montae & Partners.

''Bij Montae & Partners zetten we maar wat graag onze tanden in complexe pensioenvraagstukken.''

Lokaal ondernemen

De trends en uitdagingen in de pensioenmarkt in de Caribbean zijn vergelijkbaar met die in Europa. Toch zijn er ook behoorlijke verschillen: economisch, demografisch en cultureel. Zelfs op de verschillende eilanden binnen de regio. Kennis van die verschillen is essentieel om te komen tot pensioenadvies op maat.

Kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op.
Bel: +5999 738 8030 Mail: office@montaepartners.nl