Pensioen voor Directeur-grootaandeelhouder en Ondernemer

Het pensioendossier van ondernemers, zowel de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als de IB-ondernemer, is al ruim 20 jaar ons specialisme. We ondersteunen de ondernemer en diens adviseur met pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken. Op fiscaal, juridisch en actuarieel terrein. Maar ook met onze unieke aanpak voor de selectie van het best passende financiële product voor opbouw van pensioenvermogen in box 1, box 2 of box 3. Vanuit een holistische benadering: de ondernemer als pensioenconsument met een onderneming als bron voor de oudedag.

Financiële planning voor de ondernemer

Als ondernemer of ondernemend bestuurder heeft u het heft in eigen handen. Met advies van onze MFP en FFP gecertificeerde Financiële Planners neemt u weloverwogen beslissingen over uw persoonlijke financiële situatie. Onze deskundigheid op het complexe juridische en fiscale grensvlak tussen de onderneming, de B.V. en de privé situatie helpt u verder. Met een one-page financieel plan geven we een duidelijke richting en sturen bij als levensgebeurtenissen hiertoe aanleiding geven.

Wilt u meer weten over Financiële planning neem dan contact op met onze specialist:

Uw specialist

Wij zijn specialist op het gebied van oudedagsvoorzieningen voor DGA’s en ondernemers zowel binnen als buiten de BV. In ons netwerk van accountants en belastingadviseurs zetten wij onze expertise in voor actuariële berekeningen en fiscaal optimale toepassingen. Voor dit netwerk zijn wij vraagbaak. Via spitsuurlezingen en het blad ''pensioen-up-to-date'' informeren wij onze relaties over actualiteiten en praktische toepassingen.

Echtscheiding en het DGA-pensioen

Het pensioen voor de directeur grootaandeelhouder komt bij boedelverdelingen na echtscheiding geregeld als een boemerang terug. Ondanks de fiscale uitfaseringswetgeving blijft dit complexe dossier nog volop actueel in lopende en nieuwe echtscheidingsdossiers.

Hetzelfde geldt voor de opvolger van het pensioen in eigen beheer; de oudedagsverplichting (ODV). We ondersteunen ondernemers, de Rechtspraak, de advocatuur en de rechtsbijstandsverzekeraars met adviezen om lastige dossier op orde te brengen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met onze specialist:

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact