Risicogebaseerd besturen door actueel inzicht in de key risks op elk niveau

Dashboard niet-financiële risico’s

Door te sturen op uw belangrijkste risico’s gekoppeld aan key risk indicators (KRI’s) bestuurt u effectief. Een goede KRI volgt de veranderingen in risiconiveau en voorspelt tijdig ongewenste gebeurtenissen. Het dashboard stelt u in staat vroegtijdig te reageren. KRI’s zijn toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel risiconiveau.

Met Governance, Risk & Compliance tooling (‘GRC-tooling’) heeft u 24/7 grip op uw belangrijkste risico's.

Met GRC-tooling automatiseert u uw risicomanagementsysteem:

  • U beschikt over een bestuurlijk dashboard waarmee u zich eenvoudig een beeld vormt van de ontwikkeling van de beheersing van uw belangrijkste niet-financiële risico’s, ook tijdens een bestuursvergadering
  • U heeft een up-to-date control framework op een centrale locatie (geen losse Excel werkbladen of ingewikkeld versiebeheer meer)
  • U kunt per (sub-)risico een risico-eigenaar aanwijzen
  • Incidenten en datalekken (van melding tot rapportage) worden centraal vastgelegd
  • U beschikt over proces- en evidence trails (brondocumentatie ligt vast in het systeem)
  • Uw contractmanagement is permanent actueel
  • U evalueert uw uitbestedingsrelaties efficiënt
  • Uw uitbestedingspartijen kunnen rechtstreeks rapporteren over de KPI’s m.b.t. uw kritische processen
  • Uw risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en accountant kunnen de effectiviteit van uw risicobeheersing (kosten)efficiënt beoordelen

Wij richten de tooling conform een beproefde opzet voor u in. Het beheer van de tooling maakt onderdeel uit van deze module (actualiseren, bewaking acties, control monitoring en rapportage). Zo kunt u focussen op de risico’s die aandacht vragen.

Modulaire opzet

Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Stefan van de Giessen

   

stefan.van.de.giessen@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 24 28 70

David de Boer

   

david.de.boer@montaepartners.nl

+31 (0)6 10 02 89 88