Risicogebaseerd besturen door actueel inzicht in de key risks op elk niveau

Dashboard niet-financiële risico’s

Door te sturen op uw belangrijkste risico’s gekoppeld aan key risk indicators (KRI’s) bestuurt u effectief. Een goede KRI volgt de veranderingen in risiconiveau en voorspelt tijdig ongewenste gebeurtenissen. Het dashboard stelt u in staat vroegtijdig te reageren. KRI’s zijn toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel risiconiveau.

Met Governance, Risk & Compliance tooling (‘GRC-tooling’) heeft u 24/7 grip op uw belangrijkste risico's.

Met GRC-tooling automatiseert u uw risicomanagementsysteem:

  • U beschikt over een bestuurlijk dashboard waarmee u zich eenvoudig een beeld vormt van de ontwikkeling van de beheersing van uw belangrijkste niet-financiële risico’s, ook tijdens een bestuursvergadering
  • U heeft een up-to-date control framework op een centrale locatie (geen losse Excel werkbladen of ingewikkeld versiebeheer meer)
  • U kunt per (sub-)risico een risico-eigenaar aanwijzen
  • Incidenten en datalekken (van melding tot rapportage) worden centraal vastgelegd
  • U beschikt over proces- en evidence trails (brondocumentatie ligt vast in het systeem)
  • Uw contractmanagement is permanent actueel
  • U evalueert uw uitbestedingsrelaties efficiënt
  • Uw uitbestedingspartijen kunnen rechtstreeks rapporteren over de KPI’s m.b.t. uw kritische processen
  • Uw risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en accountant kunnen de effectiviteit van uw risicobeheersing (kosten)efficiënt beoordelen

Wij richten de tooling conform een beproefde opzet voor u in. Het beheer van de tooling maakt onderdeel uit van deze module (actualiseren, bewaking acties, control monitoring en rapportage). Zo kunt u focussen op de risico’s die aandacht vragen.

Modulaire opzet

Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Stefan van de Giessen

   

stefan.van.de.giessen@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 24 28 70

David de Boer

   

david.de.boer@montaepartners.nl

+31 (0)6 10 02 89 88

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.